Issue 2, 1973


Литературна мисъл
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Васева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Сюпюр
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от гибелта на братя Миладинови
Емил Георгиев. Поетическата жътва на Константин Миладинов

Христо Тодоров. Критика на литературоведческите възгледи на Ролан Барт
Елка Константинова. Най-младата съвременна белетристика
Симеон Хаджикосев. Българският символизъм и Млада Полша в сравнителен аспект
Илия Конев. Проблемата за Просвещението и взаимоотношенията между балканските литератури
Елена Сюпюр (Букурещ). Иван Шишманов и румъно-българските културни взаимоотношения

300 години от смъртта на Молиер
Снежина Паунова. Молиер – творчество и проблеми
Милка Узунова. Първо проникване на Молиер в България

Иванка Васева. 100 години от излизането на първия български превод на „Тарас Булба”

Спомени
Христо Радевски. Иван Шишманов
Димитър Добрев. Неспокойният човешки дух

По страниците на литературни списания от СССР, Полша, ГФР, Франция, Белгия, Италия

Преглед
Светозар Цонев. С патоса на възторга и изобличението; На прелома между две столетия от Георги Цанев
Иван Сарандев. Образът на комуниста в съвременната българска литература 
Стефан Коларов. Насаме със Светослав Минков от Симеон Султанов