Issue 6, 1972


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пиринка Пенкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Неделчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Чолаков
info@litmis.eu
Институт за литература
Нешо Давидов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Кондев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

II конгрес на българските писатели
* * * За съвременната социалистическа класика
Пантелей Зарев. Към нови върхове в претворяване на нашето социалистическо съвремие

Съвременни поети
Кирил Топалов. Иван Давидков
Людмила Григорова. Станка Пенчева
Георги Неделчев. Иван Николов

Борис Делчев. Из моя бележник
Георги Димов. За цялостни и разностранни сравнително-исторически изследвания на литературните явления и процеси
Енчо Мутафов. Към синтетична художествена организация

170 години от рождението на Ю. И. Венелин
Лиляна Минкова. Историята на една история

VII международен конгрес по естетика
Искра Панова. Методологическият спор

Материали
Нешо Давидов. Кюстендилският дневник на Стоян Загорчинов

По страниците на литературни списания Полша, Унгария, Франция

Преглед
Здравко Чолаков. Историческа съдба и съвременност от Петър Динеков
Никола Кондев. Любен Каравелов и българското националноосвободително движение. 1860-1897 от Крумка Шарова
Никола Георгиев. The Prison-House of Language от Frederic Jamerson
Хеле Далгорд, Пиринка Пенкова. Moderne slavsk literature
Цветанка Атанасова. Съвременни силуети от Стефан Коларов
Христина Балабанова. Недоизказаното от Нина Андонова