Issue 5, 1972


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Добри Вичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лаура Баз-Фотиаде
info@litmis.eu
Институт за литература
Йежи Шлизински
info@litmis.eu
Институт за литература
Кольо Генев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Пауновски
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

250 години от рождението на Паисий Хилендарски
Петър Динеков. Човекът в „Исторя славеноболгарская”

Георги Гачев (Москва). Националният образ на света
Ангел Анчев. Димитър Димов и Достоевски
Кольо Генев. Концепцията за човека и творческото своеобразие на писателя
Симеон Янев. Списание „Художник” и ранният български символизъм
Лиляна Минкова. Един българин в руската литература

Научни съобщения. Документи.
Лаура Баз-Фотиаде (Букурещ). Литературните преводи на българската емиграция в Румъния
Йежи Шлизински (Варшава). Из полско-българските литературни връзки
Дочо Леков. Въпроси на фолклора в ръководствата по словесност през Възраждането

По страниците на литературни списания от ГДР, ГФР, Полша, Англия, Австия

Преглед
Елка Константинова. Детство и детска литература от Николай Янков
Иван Пауновски. Становление таланта от Владимир Огнев
Ванда Смоховска-Петрова. Z dziejow wzajemnych polskorosyskich zwiazkow literackich w 19 wieku от Bazyli Biolokozowicz

Хроника
Стойко Божков. Из дейността на Института за литература през 1970 – 1971 г.
Добри Вичев. Световното литературно наследство и социалистическото общество. Международна творческа среща в Централния институт за литературна история при Германската академия на науките в Берлин
Л. Г. Защитена кандидатска дисертация „В идейния и художествен свят на ранния Димитър Талев” от Магдалена Шишкова.