Issue 4, 1972


Литературна мисъл
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Храпченко
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Данута Бромович
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Каролев. Пенчо Славейков. (Многоликост, противоречия... хармония)
Михаил Храпченко. За някои основни направления на литературоведческите изследвания
Любен Бумбалов. Художествена функция и особености на вътрешния монолог в тетралогията на Д. Талев
Видка Николова. Изповед. [Щрихи към портрета на Николай Хрелков]
Росица Димчева. Начало на мемоарната проза в българската възрожденска литература
Иван Попиванов. Литература, жанр и литературна класификация

Научни съобщения, спомени
Данута Бромович. Иван Вазов в Полша
Боньо Ст. Ангелов. Григорий Цамблак – автор на служба в чест на Йоан Нови Сучавски
Николай Дончев. Светослав Минков и финландският писател Ханс Руин
Атанас Илиев. Около поезията на Атанас Далчев


По страниците на литературни списания от Полша, Чехословакия, Канада, Франция, САЩ

Преглед
Светозар Цонев. Българи от Ефрем Каранфилов
Кръстьо Генов. Руска литература. Дооктомврийски период. 1890 – 1917 от Симеон Русакиев
Константин Мечев. Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак от П. Русев, Ив. Гълъбов, Г. Данчев и А. Давидов
Стефан Станчев. Revolution und Literatur. Zum Verhaltnis von Erbe, Revolution und Literatur

Хроника
* * * Защитени дисертации