Issue 3, 1972


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Обретенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Гановски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Волен
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Чолаков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ламар
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Танев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на Георги Димитров
Тодор Живков. Безценен национален капитал
Александър Обретенов. Разкрепостяване на културата
Здравко Чолаков. Големият дълг. Георги Димитров в художествената ни литература и... „Литературни мечтания” за Димитров
Ламар. Мисли и спомени за Георги Димитров
Борис Спасов. Георги Димитров за културата и науката
Христо Йорданов. Щрихи от народния образ на Георги Димитров
Атанас Свиленов. Георги Димитров - образ, вдъхновяващ и задължаващ. Анкети с Георги Караславов, Камен Калчев, Божидар Божилов, Блага Димитрова, Любен Станев
Сава Гановски. Философско-методологически проблеми на изграждането на развитото социалистическо общество в Народна република България

100 години от рождението на Антон Страшимиров
Илия Волен. Кръстникът
Цветанка Атанасова. Характерологични черти на националната ни психика в драмата на Страшимиров „Вампир”
Константин Николов. Кой е Страшимировият герой Васил Дългокосият от „Хоро”?

90 години от рождението на Боян Пенев
Георги Цанев. Боян Пенев и неговият дневник
Иван Радев. Боян Пенев – изследвач на възрожденската литература

Никола Георгиев. Наблюдения върху поетиката на българската народна песен
Светлозар Игов. Критическият контекст на рецензията

Спомени
Атанас Илиев. Асен Златаров

По страниците на литературни списания от ГДР, ГФР, Дания, Полша, Италия, Франция, Белгия, Австрия

Преглед
Иван Сарандев. Майка Парашкева от Дора Габе
Ваня Бояджиева. Проблеми на съвременната българска рецензия. Сборник студии 187
Йордан Василев. Вьетнамская литература от Николай Никулин
Валентин Танев. Поэтика Чехова от Александр Чудаков