Issue 2, 1972


Литературна мисъл
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Пернишки
info@litmis.eu
Институт за литература
Петер Юхас
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомира Парпулова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Марин Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Любен Георгиев. Стихията на анализатора. Поглед към ранното творчество на Димитър Димов
Катя Бъклова. Емоционалният свят на белетриста. За някои особености в идейно-художественото изображение у Андрей Гуляшки
Цвета Унджиева. Наблюдения върху последното Ботево стихотворение
Петер Юхас (Будапеща). Минало и настояще на унгарската литература
Кръстьо Генов. Исторически контакти и типологически паралели между българския и гръцкия романтизъм
Атанас Свиленов. Малолетният гений. 80 години от смъртта на Артюр Рембо

Български брой на сп. „Вопросы литературы”
Марин Жечев. Нова форма на сътрудничество

Материали, спомени, документи
Олга Дейкова. Йордан Иванов
Иван Сарандев. Никола Фурнаджиев пред кабинета на младия литературен работник. Непубликувана стенограма
Катя Йорданова. Едно писмо на Сава Доброплодни
Георги М. Григоров. Ракитин в чужбина

По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Франция

Преглед
Васил Пернишки. Книга за Георги Караславов от Георги Константинов и Елка Константинова
Кръстьо Горанов. Критика на съвременните буржоазно-естетически концепции за природата на изкуството от Александър Лилов
Любомира Парпулова. Увод в южнославянския реализъм от Боян Ничев
Стефан Коларов. Болгарська революцiйна поезiя 30-ж початку 40-х рокiв XX ст. от В. О. Захаржевська