Issue 4, 1971


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Дитмар Ендлер
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Вера Атанасова
info@litmis.eu
Институт за литература
Павлина Пиринска
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Верен ученик на Благоев и Димитров

Елка Константинова. В творческата лаборатория на Георги Караславов
Борис Делчев. Срещи и разговори с Димитър Димов. Ч. I.
Исак Паси. Към същността на смешното
Дитмар Ендлер (Лайпциг). За късите разкази в творчеството на Иван Вазов
Симеон Хаджикосев. Сюрреализмът като форма на къснобуржоазната естетика и идеология
Илия Тодоров. Въпросът за критическото издание на „История славеноболгарская”
Любомир Стаматов. Асен Разцветников – от „Червен смях” до „Нов път”
Павлина Пиринска. Теодор Драйзер и Америка

По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Франция, ГДР и ГФР

Преглед
Катя Янева. Никола Вапцаров. Нови изследвания
Дочо Леков. Браила и българското културно-национално възраждане от Николай Жечев

Хроника
Вера Атанасова. Колоквиумът „Ромен Ролан и Европа”
К. Я. Обсъждане на списание „Литературна мисъл”