Issue 2, 1971


Литературна мисъл
Иван Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дарина Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимира Попова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Иван Славов. Принципи на Марксовата литературна политика

150 години от рождението на Г. С. Раковски
Тончо Жечев. Раковски, Източният въпрос и българската уния

Пантелей Зарев. Портретът на Николай Райнов
Георги Димов. Д-р К. Кръстев – Иван Вазов
Ванда Смоховска-Петрова. Две книги на народа. „Славянобългарска история” на Паисий и „Книга на народа и полското пилигримство” от Мицкевич
Христо Тодоров. Заблудите на антиромана

Стоян Каролев на 50 години
Елка Константинова. Суверенна критическа мисъл

Спомени
Христо Радевски. Никола Фурнаджиев
Дарина Стоянова. Приятелството между Андрей Стоянов, Боян Пенев и Николай Лилиев

По страниците на литературни списания от СССР, Полша и ГФР

Преглед
Лиляна Грашева. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. I
Кръстьо Генов. L’enigme de la Catharsis tragique dans Aristote от Александър Ничев
Николай Дончев. Gramsci e la cultura contemporanea
Красимира ПоповаИзкуство и отчуждение от Атанас Стойков