Issue 6, 1970


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Вера Балабанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлина Николова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Огнянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пиринка Пенкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Чолаков
info@litmis.eu
Институт за литература
Анте Кадич
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветан Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от рождението на Йордан Йовков
Елена Димитрова. За психологическата характеристика у Йовков

Елка Константинова. При извора на живота
Елена Огнянова. Фолклористът Михаил Арнаудов. Наблюдения и разговори
Иван Сарандев. Критическата програма на Пенчо Славейков
Анте Кадич. Щросмайстер и българите
Цветан Стоянов. Случаят Емили Дикинсън

Материали, спомени, документи
Любомир Стаматов. Поетът разказва за себе си. Непубликувани интервюта и писма на Асен Разцветников
Вера Балабанова. Из моите спомени за Антон Страшимиров
Цвятко Петков. Кратки сведения за някои от песните на Багряна

Из чуждестранния печат
По страниците на литературни списания от Италия, Полша, САЩ и Франция

Преглед
Стефан Коларов. Моето поколение в литература от Георги Константинов
Светлина Николова. Српска Александрида от Радмила Маринковић
Пиринка Пенкова. Gunnar Sven. Konstantinos (Kyrillos) og Methodios
Ваня Бояджиева. Млади писатели от Любен Георгиев
Светла Гюрова. Отражения от Иван Сестримски

Хроника
* * * Тематика на VII международен конгрес на славистите. [Варшава, 1973]
* * * Седми международен конгрес по естетика. [Букурещ, 1979]
* * * Обсъдени научни трудове (Куйо Куев. Азбучната молитва в славянските литератури; Атанас Натев. Подстъпи към теория на драмата)