Issue 5, 1970


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Ст. Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература
Марин Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Здравко Петров. Богомил Райнов. Черти от творческия му портрет
Пантелей Зарев. Христо Смирненски – творчески път. [Продължение]
Ангел Анчев. Духовното родство между Лев Толстой и Йордан Йовков
Марин Жечев. Странствуванията на Никос Казандзакис в нашето време
Исак Паси. Иронията
Донка Петканова-Тотева. Природата в старобългарската литература

Петър Динеков на 60 години
Боян Ничев. Проникновен изследовател

Материали, спомени
Димитър Ст. Димитров. Константин Константинов

Из чуждестранния печат
СССР – сп. „Вопросы литературы” за 1970 г., кн. 1–6
Франция Италия. Биномът марксизъм – структурализъм в някои оценки

Преглед
Иван Сарандев. Живи като живите от Христо Радевски
Лиляна Грашева. Константин-Кирил Философ – АБВ на Ренесанса от Владимир Топенчаров
Йордан Василев. Болгарская литература наших дней от Дмитрий Марков
Христо Йорданов. Творчески пътища от Иван Попиванов
Ваня Бояджиева. Александър Геров от Атанас Мочуров
Атанас Атанасов. По повод на една рецензия