Issue 4, 1970


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мартин Наг
info@litmis.eu
Институт за литература
Елевтерия Факлиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Далчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Братоев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

120 години от рождението на Иван Вазов
Георги Цанев. Иван Вазов в развитието на българската литература
Мартин Наг. Стил и структура на „Под игото” или как е „стъкмен” романът „Под игото”
Елевтерия Факлиева. Немските издания на романа „Под игото”

Пантелей Зарев. Христо Смирненски – творчески път
Борис Делчев. Срещи и разговори със Светослав Минков. Ч. II.
Симеон Хаджикосев. Проблеми на символистичната поетика и сравнително типологичен анализ на българския и чешкия символизъм

Атанас Далчев. Мисли и наблюдения

Георги Цанев на 75 години
Тончо Жечев. Георги Цанев

Илия Конев. Втори международен конгрес по балканистика

Литературата в училище
Петър Братоев. Литературата като учебен предмет

Преглед
Светозар Цонев. Критика и критическо мислене. Стоян Илиев. Спор за поезията и критиката
Георги Гетов. Страници от една литературнокритическа биография. Богомил Нонев. Критически страници
Кирил Топалов. Проблеми на възрожденската белетристика от Дочо Леков

Хроника
* * * Първа научна сесия за Чудомир
* * * Тържествена научна сесия за Елин Пелин