Issue 1, 1970


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Влъчко Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Геньо Дочев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от рождението на В. И. Ленин
Здравко Петров. Ленин и проблемите на литературното наследство
Георги Цанев. Неизвестен превод на Лениново съчинение у нас
Ангел Анчев. Гео Милев за Ленин и съветската литература
Влъчко Кунчев. Лениновите естетически идеи и Георги Димитров за революционните процеси и литературата

Тодор Павлов на 80 години
Георги Димов. Тодор Павлов – войнствуващ теоретик на изкуството и литературовед

По страниците на литературния печат в СССР
Тончо Жечев. Дискусия в СССР за славянофилството

Ваня Бояджиева. Поезията на Атанас Далчев
Соня Баева, Илия Конев. Георги Хаджитомов Пешаков. Живот и дело
Дочо Леков. Забравен възрожденски книжовник
Йордан Василев. Пътят на критика. (Борис Делчев на 60 години)

Спомени
Геньо Дочев. Чудомир

Васил Колевски. Иван Мешеков

Преглед
Никола Г. Николов. Иманентизъм или каузалност. Философски и методологически проблеми на съвременния модернизъм и на западното литературознание. Сборник статии и студии
Кръстьо Генов. С патриотичен патос
Димитър Канушев. С критически усет и талант. Театър и време от Чавдар Добрев

Хроника
* * * Любен Каравелов и украинската литература от Лиляна Минкова. [Кандидатска дисертация]; Белетристът Любен Каравелов от Илия Конев