Issue 6, 1969


Литературна мисъл
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Р. Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанко Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Антонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Шипковенски
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Фратев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Разговор за старобългарската литература
Цанко Младенов. За някои основни понятия и за метода на сравнителното славянско литературознание
Пеньо Русев. Рилската повест на Владислав Граматик

60 години от рождението на Никола Вапцаров
Христо Йорданов. Себежертвата – висш хуманизъм

Атанас Илиев. Интуиция и литературно творчество
Николай Антонов. Прекрасното – опит за анализ посредством науката за творческия процес
Боньо Ст. Ангелов. За авторството на „Българската хроника” от началото на XV в.
Никола Шипковенски. Медицината и лекарят в прицела на писатели

Научни съобщения, документи и спомени
Светла Гюрова, Георги Вълчев. Писма на чешки литератори до Кирил Христов
Димитър Рачев Димов. Афоризмите на Цанко Церковски
Христо Недялков. Вдъхновен поет и гражданин

Преглед
Георги Димов. Принос към психографията и характерологията на български писатели (Георги Караславов. Близки и познати)
Стоян Каролев. Една книга за Иван Вазов (Величко Вълчев. Иван Вазов – жизнен и творчески път)
Димитър Фратев. Необходима историческа справка (Илия Бояджиев. Цочо Делев. Из живота и творчеството на Иван Вазов)
Силвия Бакарджиева-Лекова. Преводаческото майсторство на Дора Габе. (Teresa Dambek. Twoczosc przckladowa Dory Gabe. Warszawa, 1969)

Хроника
Защитени дисертации
* * * „Веселин Андреев- живот и творчество” от Христо Йорданов
* * * „Георги Райчев. Живот и творчество” от Елка Константинова
* * * „Художествени особености на старобългарската литература” от Лиляна Грашева