Issue 3, 1969


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Топенчаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслава Бехиньова
info@litmis.eu
Институт за литература
Влъчко Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Четвърт век литература на социалистическия реализъм
Влъчко Кунчев. Литературата и новата действителност (1944-1949)
Васил Колевски. Проблеми на социалистическия реализъм в българската литература (1949- 1955)

Разговор за старобългарската литература
Боньо. Ст. Ангелов. За някои общи черти в развитието на старославянските литератури
Лиляна Грашева. Старославянските литератури в ново осветление

100 години от смъртта на Ламартин
Владимир Топенчаров. Още сведения за Ламартин в България

Огнян Сапарев. „Масовата култура”. Нейната агресия на Запад и отношение към нас
Венцеслава Бехиньова (Прага). Барокови черти на българската възрожденска историография
Ваня Бояджиева. Потомки
Любен Георгиев. Съвременност и новаторство в лириката

Научни съобщения и документи
Соня Баева. Десет неизвестни стихотворения на Петко Славейков

Преглед
Пеньо Русев. Изследвания по история на българската литературна теория и критика (Георги Димов. Българската литературна критика през Възраждането; Из историята на българската литературна критика)
Николай Дончев. Ларошфуко на български
Христо Недялков. Новаторски търсения на един наш съвременен белетрист. (Камен Калчев. Двама в новия град)