Issue 1, 1969


Литературна мисъл
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дмитрий Лихачов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Разговор за старобългарската литература
Дмитрий С. Лихачов. Старославянските литератури като система

Иван Славов. Историческата съдба на Марксовото естетическо наследство
Елка Константинова. В света на ужасите и кошмарите. (Творчеството на Георги Райчев след Първата световна война)
Росица Димчева. Добри Чинтулов и развитието на жанровете в българската литература
Михаил Василев. Повествователят в съвременния български разказ

90 години от рождението на Ст. Л. Костов
Елена Димитрова. Ст. Л. Костов

Към 150-годишнината на И. С. Тургенев
Лазар Цветков. Тайната на Тургенев

Научни съобщения и документи
Желю Авджиев. По следите на българските писатели във Франция. [За Стоян Михайловски]

Преглед
Любомир Георгиев. Ново изследване за Любен Каравелов. (Цвета Унджиева. Любен Каравелов)
Любомир Георгиев. Борис Делчев. Познавах тези хора
Никола Г. Николов. Проблемите на литературната теория в един юбилеен сборник. („Советское литературоведение за пятьдесят лет. Сборник статей под ред. В. И. Кулешова”)

Хроника
* * * Изследване на съветски учен за Презвитер Козма. [За труда на Юрий Бегунов]