Issue 6, 1968


Литературна мисъл
Боян Биолчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Веска Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Дейкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанко Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Теодосий Анастасов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Народна съдба и литература
Ефрем Каранфилов. Проблемът за патриотизма и съвременната българска белетристика

70 години от рождението на Христо Смирненски
Стойко Божков. Христо Смирненски и естетиката на модернизма
Васил Колевски. От критически към социалистически реализъм
Елена Димитрова. Някои черти от майсторството на Смирненски
Веска Иванова. Обществената и партийна дейност на Смирненски
Христо Дудевски. Първи поетични отгласи на Октомври. Христо Смирненски и неговите предходници

Иван Попиванов. Веселин Ханчев
Олга Дейкова. Бележки върху стиха на Димчо Дебелянов
Видка Николова. Пенчо Славейков. Поетически талант и фолклор

Научни съобщения и документи
Теодосий Анастасов. Още за берковските герои на Вазов
Светла Гюрова. Д-р К. Кръстев до Кирил Христов

Преглед
Илия Конев. Оригинален труд за живота и ранното творчество на Петко Славейков. "Петко Славейков. Живот и творчество. 1827 – 1870" от Соня Баева
Светозар Цонев. Йовков – неповторимият. "Йовков и неговият свят" от Симеон Султанов
Людмила Григорова. Философските и литературните етюди на Исак Паси
Боян Биолчев. От чистата форма до литературата на фактите
Цанко Младенов. Теоретически проблеми в едно значително наше литературно-историческо изследване. "Вазов, Елин Пелин Йовков – майстори на разказа" от Искра Панова

Хроника
Тържествено събрание за 90-годишнината на акад. Михаил Арнаудов