Issue 5, 1968


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Асен Калоянов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Валентин Ангелов. Участието на асоциациите в процеса на естетическото възприемане
Здравко Петров. Новото превъплъщение на Палечко
Христо Дудевски. Фейлетонистът Алеко Константинов и традициите на руската литература
Енчо Мутафов. За органичността на белетристичното мислене

Михаил Арнаудов на 90 години
Георги Димов. Науката - призвание и съдба на един живот

VI международен конгрес на славистите, Прага
Лазар Цветков, Лиляна Грашева, Христо Йорданов. Научен форум на световната славистика

Из литературния живот в чужбина
Николай Дончев. Нови френски публикации. Интересен поетически паралел: Вапцаров – Деснос; Ленин в Париж, нов труд на Жан Фревил Ниагара – стереофоничен етюд от Мишел Бютор

Научни съобщения и документи
Ванда Смоховска-Петрова. Чайковски за Македония
Маргарита Каназирска. Ролята на Георги Бакалов за проникването на Максим Горки в България
Любен Бумбалов. За Вазовия превод на „Лудият” от Шандор Петьофи

Преглед
Боню Ст. Ангелов. Григорий Цамблак не е автор на „Разказа за Зографските мъченици“ (По повод статия на Константин Мечев)
Асен Калоянов. По-голямо внимание при издаването на съчиненията на нашите класици. Чужди трудове, преписвани на Кирил Христов
Чавдар Добрев. Критикът и неговите проблеми. "Национална съдба и литература" от Боян Ничев