Issue 4, 1968


Литературна мисъл
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Тихолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър К. Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Н. Якушин
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. Светът на Елисавета Багряна
Илия Конев. За националното и общочовешкото в българската възрожденска литература
Михаил Василев. Открития и литературна техника в съвременната повест
Людмила Григорова. Владимир Башев
Ангел Анчев. Художествено своеобразие на късния Лев Толстой

Литературата в училище
Александър К. Цветков. За системата на писмените работи по роден език и литература

Пред VI-ия международен конгрес на славистите
Желю Авджиев. Отгласи на Септември 1923 и на септемврийската литература в славянските страни
Н. Якушин (СССР). Из историята на руско-българските културни връзки

Спомени
Георги Цанев. Кирил Христов без ретуш

Творческа анкета
Петко Тихолов. Срещи и разговори с Михаил Арнаудов

Научни съобщения, материали и документи
Боньо Ст. Ангелов. Неизвестен препис на „Азбучната молитва”

Преглед
Светла Гюрова. Академик Михаил Арнаудов за Кирил Христов
Георги М. Григоров. Книга за характера на българина. "Българи" от Ефрем Каранфилов
Лазар Цветков. При изворите на наследството