Issue 3, 1968


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

20 години Институт за литература при Българска академия на науките
Стойко Божков. Двадесетгодишната дейност на Института за литература

Людмил Стоянов на 80 години
Петър Динеков. Пътят на Людмил Стоянов

Атанас Натев. Диалектическата идея за саморазвитието в литературната наука и изкуствознанието
Тончо Жечев. Българският Одисей и истината за неговото завръщане
Цвета Унджиева. Фейлетоните на Христо Ботев
Константин Мечев. Безименен ли е старобългарският разказ за зографските мъченици?

Пред VI-ия международен конгрес на славистите
Георги Вълчев. „Неустановеният” жанр в белоруската литература

Из литературния живот в чужбина
Георги Димов. Международен форум по проблемите на сравнителното литературознание

Преглед
Боню Ст. Ангелов. Издания на старобългарски книжовни паметници
Иван Попиванов. Към задълбочен изследователски подход. "Жизнена правда и художествена правда" от Георги Марков
Христо Дудевски. Полвека советской литературы от В. Озеров

Хроника
Катя Бъклова, Катя Янева. Библиография на трудовете на сътрудниците на Института за литература