Issue 2, 1968


Литературна мисъл
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Марк Поляков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Вандов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

150 години от рождението на Карл Маркс
Иван Славов. Аспекти на Марксовия литературен стил

100 години от рождението на Максим Горки
Лазар Цветков. Горки пред съвременността

Елена Димитрова. Сатиричният образ у Алеко Константинов
Видка Николова. Гео Милев. Революция и естетически възгледи
Марк Поляков. „Вдъхновен труд”. (По проблемите на динамиката на критическите жанрове)
Любен Георгиев. Драгомир Асенов

Спомени
Вичо Иванов. Спомени за Теодор Траянов

Пред VI-ия международен конгрес на славистите
Емил Георгиев. Виктор Тепляков – първият певец на българския пейзаж

Научни съобщения, материали и документи
Боню Ст. Ангелов. Нови вести за книжовното дело на Георги Скилица
Желю Авджиев. Константин Величков и Франция

Преглед
Христо Йорданов. Поетиката на Вазов, Елин Пелин и Йовков. "Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа" от Искра Панова
Иван Вандов. Ценен и актуален изследователски труд. "Патосът на Октомври" от Васил Колевски
Георги Вълчев. Проблеми на литературната компаративистика. Dionisiz Durisin. "Problemy literarnej komparativistiky"