Issue 1, 1968


Литературна мисъл
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Данаилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светослав Минков
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Стоян Каролев. Димитър Димов
Атанас Натев. Игра – формотворчество – изкуство
Пеньо Русев. Участие и роля на различните компоненти на психиката в процеса на художественото възприемане
Илия Конев. Непознатият Светослав Миларов. Из живота и дейността му в Хърватско и Румъния
Христо Недялков. В хумористичния свят на поета

Спомени
Георги Константинов. Спомени за Асен Разцветников
Николай Дончев. Спомени за Светослав Минков

Ламар на 70 години
Магдалена Шишкова. Верността на поета

Веселин Андреев на 50 години
Христо Йорданов. Младост с красотата на подвига

50 години от рождението на Васил Воденичарски
Х. Й. Светлината на един от строя на безсмъртните

Една година от смъртта на Минко Николов
С. К. Минко Николов

Научни съобщения, документи и материали
Светослав Минков. Бодливи мисли
Славчо Данаилов. Неизвестен доклад на Димчо Дебелянов за Пенчо Славейков

Из литературния живот в чужбина
Николай Дончев. Френските литературни награди за 1967 г.

Преглед
Георги Димов. Принос към проучването на националното ни възраждане. Българското книжовно дружество в Браила от Михаил Арнаудов
Лиляна Грашева. Ново изследване за Черноризец Храбър. Черноризец Храбър от Куйо Куев
Христо Дудевски. Оригинално изследване на Луначарски

Хроника
* * * Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1967 г.
Стефана Таринска. Приет за печат сборник „Фолклор и литература”