Issue 5, 1967


Литературна мисъл
Емил Манов
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Храпченко
info@litmis.eu
Институт за литература
Ламар
info@litmis.eu
Институт за литература
Влъчко Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Марангозов
info@litmis.eu
Институт за литература
Крум Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Гаро Хайрабедян
info@litmis.eu
Институт за литература
Генчо Стоев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Светлината на Октомври
Людмил Стоянов. Влиянието на Октомври върху развитието на българската литература
Христо Радевски. Октомври в моя живот
Ламар. Мисли за свободата
Николай Марангозов. Русия въжделена
Крум Григоров. Тя се загнезди в мен още в детските ми години
Емил Манов. Мой празник
Генчо Стоев. Любов, получена по наследство

Пантелей Зарев. Октомврийската революция и промяната на художественото съзнание в българската литература на 20-те години
Атанас Натев. Методологическата дилема пред съвременното литературознание. Паралелни проблеми в развоя на съветското и българското литературознание
Георги Цанев. Октомврийската революция и търсене на нови пътища в българската литература
М. Б. Храпченко. (Москва) Октомврийската революция и творческите принипи на социалистическата литература
Любомир Павлов. Октомври и проблемът за литературните връзки
Влъчко Кунчев. Ленинският подход на Георги Димитров към литературата и изкуството
Ангел Анчев. Николай Хрелков и проникването на съветската литература у нас през 20- те години

Преглед
Христо Йорданов. Планетарния трус и вечния огън на Октомври
Елка Константинова. Литературен сборник „Октомври”
Катя Янева. „Октомври и българската литература”
Величко Вълчев. Нов съветски труд върху фолклора
Гаро Хайрабедян. Съветско монографично изследване върху арменския романтизъм