Issue 4, 1967


Литературна мисъл
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Хенрика Чайка
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Каролев. Естетическите позиции на сп. „Ново време”
Розалия Ликова. Павел Вежинов
Валентин Ангелов. Комуникативната функция на изкуството
Хенрика Чайка. (Варшава). Някои художествени особености на българските народни исторически песни
Катя Топчиева. „Време разделно” и някои проблеми на историческия роман

Пред 50-годишнината на Великия Октомври
Емил Георгиев. Великият Октомври - преломен момент в развитието на славянските литератури

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Димитър Полянов

Научни съобщения
Боньо Ст. Ангелов. Ръкописен екземпляр от „Стематографията” на Христофор Жефарович
Димитър Мирчев. Неизвестна листовка със стихотворение на Вазов

Преглед
Съвременна художествена литература
Чавдар Добрев. Поема за един народ (Цената на златото)
Литературознание
Илия Конев. Новата История на българската възрожденска литература, том 2
Светозар Цонев. Герои и характери. от Ефрем Каранфилов

Хроника
* * * Защитена докторска дисертация „Романтизмът в българската литература” от Кръстьо Генов. [Докторска дисертация]
* * * Обсъдени научни трудове: Васил Колевски. „Патосът на Октомври”,  Соня Баева. „П. Р. Славейков - живот и творчество”