Issue 2, 1967


Литературна мисъл
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Филипов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Озеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Минков
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Арнаудов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Народопсихология и литература. Теоретико-исторически модел на литературата ни отпреди Освобождението до Първата световна война

Георги Димов. Иван Вазов и борбата за създаване на национално самобитна реалистична литература
Минко Минков. Шекспир, Флечър и Расин. За ренесансовата и бароковата традиция

Елка Константинова. Рушенето на „мъничкия свят”

Пред 50-годишнината на Великия Октомври
Виталий М. Озеров. (Москва) В историческа проекция. От позициите на марксизма-ленинизма
Васил Колевски. Съветската литература в „Изкуство и критика”

130 години от гибелта на Пушкин
Емил Георгиев. А. С. Пушкин и българите

Научни съобщения
Боньо Ст. Ангелов. Пълен южнославянски превод на съчинението „Небеса”

Преглед
Съвременна художествена литература
Магдалена Шишкова. В тревожния свят на съвременния човек
Литературознание
Михаил Арнаудов. Гьоте в България
Катя Бъклова, Катя Янева. Голямо дело на българската библиография
Владимир Филипов. Виден български шекспировед