Issue 4, 1966


Литературна мисъл
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Куюмджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Арнаудов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Димчо Дебелянов
Кръстьо Куюмджиев. Кирил Христов през 90-те години
Валентин Ангелов. Битието на художествения образ
Цвета Унджиева. Изграждането на Каравелов като белетрист

Творческа анкета
Михаил Арнаудов. Към биографията на Кирил Христов

Из литературния живот в чужбина
Симеон Хаджикосев. Френската естетика и проблемата за сближението на науката с изкуството

Преглед
Любомир Георгиев. Панорама на българската литература