Issue 3, 1966


Литературна мисъл
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Семьон Машински
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стайчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Русев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

90 години от Априлското въстание
Георги Димов. Художествена летопис на Априлската епопея

Тончо Жечев. За националната самобитност в литературното развитие
Исак Паси. Талантът и времето. Томас Ман: „Доктор Фаустус”
Семьон Машински (Москва). Естетическите завети на Лев Толстой

Литературни анализи
Светозар Цонев. Раждането на поета

Из литературния живот в чужбина
Ванда Смоховски-Петрова. Разговори около полския роман

Научни съобщения и документи
Елка Константинова. Неизвестни писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев
Емилия Стайчева. Рикарда Хух и България

Преглед
Любен Русев. Психология на литературното творчество от Михаил Арнаудов
Йордан Василев. Погледи към миналото и бъдещето
Светлозар Игов. Критиката на Иван Мешеков
Лазар Цветков. Възвръщане към Валтер Скот