Issue 2, 1966


Литературна мисъл
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирина Захариева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Капитанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоянка Михайлова
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Каравелова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тулешков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Попкойчев-Витанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Вълнарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Радка Миланова
info@litmis.eu
Институт за литература
Еленка Николаева
info@litmis.eu
Институт за литература
Марийка Хършева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

100 години от рождението на П. П. Славейков
Георги Константинов. Баща ми в мен
Любомир Стефанов. Някои страни от творческия акт и психологията на Пенчо Славейков
Ангел Тодоров. Литературна среда и творчески образ
Стоянка Михайлова. Пенчо Славейков за руските писатели и руската литература
Ирина Захариева. Пенчо Славейков – популяризатор на руската литература в списание „Библиотека „Свети Климент”
Соня Баева. Пенчо Славейков в семейна среда
Екатерина Каравелова. Майката на Пенчо – Ирина Славейкова
Георги Тулешков. Пенчо Славейков в моите спомени
Петър Попкойчев-Витанов. Спомен за Пенчо
Нина Вълнарова. Моите спомени
Радка Миланова. В домашен кръг
Еленка Николаева. Спомен за поета
Марийка Хършева. Спомен за моя братовчед

100 години от рождението на д-р К. Кръстев
Любен Георгиев. Из дейността на д-р К. Кръстев

Илия Конев. Към характеристиката на българо-хърватските литературни и културни взаимоотношения
Константин Мечев. Похвалното слово за Киприан от Григорий Цамблак

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Николай Хрелков [Продължение]

Преглед
Елка Константинова. Книга за някои български поети
Христо Капитанов. Нов труд за историята на българския периодичен печат
Георги Данчев. Принос в проучването на дамаскинската книжнина