Issue 1, 1966


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Арнаудов
info@litmis.eu
Институт за литература
Еберхард Хилшер
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Капитанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Каролев. Емилиян Станев
Ефрем Каранфилов. Трагедията на Стефан Цвайг
Розалия Ликова. Нови моменти в съвременната белетристика
Лиляна Минкова. Любен Каравелов и украинския фолклор и фолклористика
Михаил Арнаудов. Ларошфуко

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Николай Хрелков

Из литературния живот в чужбина
Ванда Смоховска-Петрова. XV конгрес на полските писатели
Еберхард Хилшер. Творчеството на Манфред Билер

Научни съобщения и документи
Христо Капитанов. Руски революционери-демократи – емигранти в Румъния, и приятелството им с Христо Ботев
Елка Константинова. Писма на Георги Райчев до Николай Лилиев

Преглед
Дочо Леков. Българската литературна критика през Възраждането
Чавдар Добрев. Критерият на младостта
Иван Пауновски. Горки не е чужденец

Хроника
Хр. Й. [Христо Йорданов]. „Вопросы литературы” приканва към творчески разговори
* * * Из отчетния доклад на Института за литература за работата му през 1965 г.