Issue 3, 1965


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Драган Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Лазовски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дана Хронкова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Здравко Петров. Никола Фурнаджиев
Атанас Лазовски. Атанас Далчев
Никола Георгиев. Завършеност и незавършеност на художественото литературно произведение
Милена Цанева. Поемите на Иван Вазов

Симпозиум за 60-годишнината на Михил Шолохов в Лайпциг
Иван Цветков. Шолохов и ние

Българската литература в чужбина
Дана Хронкова. Българската литература в Чехия през последните 20 години (1944 - 1964)

Научни съобщения и документи
Георги Константинов. Младият Лилиев в светлината на нови документи
Михаил Неделчев. Неизвестно писмо на д-р К. Кръстев до Фердинанд

Преглед
* * * С висока принципност и пределна яснота
Михаил Василев. Подготвено настъпление
Лилия Кирова. Монографичен труд за Алеко Константинов
Драган Ничев. С поглед към съвременността
Илия Конев. Още веднъж за българо-сръбските литературни взаимоотношения през XIX в.