Issue 4, 1965


Литературна мисъл
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Вичо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Братоев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Акьов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Гургулова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Людмил Стоянов. Поезия и правда. Диалог
Христо Йорданов. Лириката на Веселин Андреев
Васил Акьов. Съпротивата на таланта
Исак Паси. Енциклопедия на ренесансовата човечност (Бокачо: Декамерон)
Милена Цанева. Поемите на Иван Вазов

Спомени
Вичо Иванов. Спомени за Николай Хрелков

Из литературния живот в чужбина
Юлия Кръстева. Арагон, лирическата епопея и съдбата на лиричното
Людмила Стефанова. Насоката на „тематичния анализ” в съвременното френско литературознание

Научни съобщения и документи.
Мария Гургулова. Всеволод Михайлович Гаршин в България

Преглед
Тончо Жечев. Опит за теоретическа история на литературата
Ванда Смоховска-Петрова. Бележки върху книгата на Г. Д. Гачев „Ускоренное развитие литературы”
Петър Братоев. Умно и талантливо