Issue 1, 1965


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Обретенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Дим. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Традиция и новаторство
Александър Обретенов. Традиция и новаторство
Георги Цанев. Традиция и новаторство в българската литература
Ефрем Каранфилов. За традицията, новаторството и някои техни особености в съвременната ни поезия
Минко Николов. За някои явления в белетристиката
Иван Цветков. Новаторството - най-хубавата традиция!
Ангел Тодоров. Една от най-съдържателните прояви на института
Васил Колевски. Традиция и новаторство и проблемите на идейността
Стоян Каролев. Да насърчаваме творческите търсения
Стойко Божков. Добро начало

Дочо Леков. Положителният герой на българската белетристика през Възраждането

Тодор Павлов на 75 години
* * * Вдъхновен философ и литературовед

Орлин Василев на 60 години
Христо Йорданов. С тревожния пулс на времето
Елена Георгиева. Творческото дело на Орлин Василев

Научни съобщения и документи
Георги Данчев. Две неизвестни стихотворения от началото на новобългарската поезия
Никола Дим. Николов. Кой е Желю – героят на „Изгубена Станка”?

Преглед
Елка Константинова. Литература и народ
Христо Дудевски. Наследство, за което още повече ще се говори

Хроника
* * * Годишно-отчетно събрание на Института за литература [за 1964 г.]