Issue 6, 1964


Литературна мисъл
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Жак Битев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Велева
info@litmis.eu
Институт за литература
Милка Бочева
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ладислав Мнячко
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Искра Панова. Методи и проблеми
Желю Авджиев. Кирил Христов – певец на любовта и на природата
Валентин Ангелов. Изразяване – отразяване
Розалия Ликова. Константин Константинов
Илия Конев. Христо Ботев през революционната 1896 година

Спомени
Георги Жечев. Георги Шейтанов

150 години от рождението на М. Ю. Лермонтов
Христо Дудевски. Идейно-художественото формиране на Лермонтов
Милка Бочева. Лермонтов в преводите на Вазов

Из литературния живот в чужбина
Жак Битев. Поезията на Раул Гонзалес Туньон
Ладислав Мнячко. Отворено писмо до Ролф Хо

Научни съобщения и документи.
Васил Колевски. Рицар на революцията. Към 70 годишнината на Николай Хрелков

Преглед
Минко Николов. Един романист в движение (Камен Калчев, "Двама в новия град")
Иван Цветков. Еволюцията на критика (Стоян Каролев, "Въпроси на художественото майсторство")
Лидия Велева. Книга за героизма в живота и в литературата (Ефрем Каранфилов, "Раждането на подвига")
Лилия Кирова. С литературна вещина и... обстоятелственост (Борис Делчев, "Родени между две войни")