Issue 5, 1964


Литературна мисъл
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна Грашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Арнаудов
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димо Минев
info@litmis.eu
Институт за литература
Надежда Тихова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стоян Илиев. Поети и поетизатори
Чавдар Добрев. Аспекти от историята на българската драма
Лиляна Грашева. Към въпроса за творческия облик на старобългарския писател
Кръстьо Генов. Многообразие на художественото обобщение в поезията на Христо Смирненски
Атанас Славов. Мястото на ритъма в стиховата реч

Спомени
Борис Делчев. Срещи и разговори с Георги Райчев
Димо Минев. Събрани спомени за Георги П. Стаматов

Из литературния живот в чужбина
Ганчо Савов. Традиция и съвременност. Днешната словенска поезия и проза
Никола Георгиев. С. Т. Колридж като литературен теоретик и критик

Научни съобщения и документи
Никола Г. Николов. Разказът „Лепо” и художественото майсторство на Елин Пелин
Надежда Тихова. Материали около театралната дейност на Гео Милев в Народния театър

Преглед
Иван Цветков. Изследване за драматургията на Лермонтов
Михаил Арнаудов. „Съвременници на Паисий“
Боню Ст. Ангелов. Българско издание на Манасиевата хроника