Issue 4, 1964


Литературна мисъл
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Нонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Яко Молхов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Васев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Каракашев
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Трайков
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Цветанова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Стойко Божков. От височините на двадесетилетието
Славчо Васев. Векове за десетилетия

* * * Разговор за съвременната белетристика: Андрей Гуляшки, Георги Марков, Милчо Радев

Профили от двадесетилетието
Минко Николов. Пеньо Пенев
Георги Марков. Павел Матев
Яко Молхов. Димитър Димов
Ефрем Каранфилов. Андрей Гуляшки
Лазар Цветков. Камен Калчев
Любен Георгиев. Стефан Дичев
Владимир Каракашев. Камен Зидаров

Богомил Нонев. По проблеми на литературния превод
Васил Стефанов. Конфликтът в съвременната драма

Българската литература в чужбина
Веселин Трайков. Българската литература в Съветски съюз за 20 години
Михаил Попов. Българската белетристика в някои социалистически страни
Николай Дончев. Българската литература в западните страни

Преглед
Елена Цветанова. Научните публикации на сътрудниците на Института за литература (1948 - 1964)