Issue 3, 1964


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Година на идеологическа взискателност и принципност

Пантелей Зарев. Никола Вапцаров. Светоусещане и поетика
Димитър Аврамов. Индивидуализмът в модерното изкуство
Георги Димов. Димитър Благоев. Борец срещу идеалистическо-формалистическата естетика и критика
Стойко Божков. Поет – борец за човешко щастие
Соня Баева. Някои моменти от развитието на южнославянските литератури и творчеството на Петко Р. Славейков

Из литературния живот в чужбина
Николай Дончев. За положението на критиката

Научни съобщения, документи и спомени
Стефана Таринска. Установяването и издаването на Ботевото литературно наследство
Желю Авджиев. Септември 1923 в прогресивния югославски печат

Преглед
Чавдар Добрев. „РЛФ”. Борец за партийна литература
Боню Ст. Ангелов. Съветско изследване за Паисий Хилендарски
Дочо Леков. Любен Каравелов през погледа на един съветски изследовател