Issue 5, 1963


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Ковачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Мануел Диас Мартинес
info@litmis.eu
Институт за литература
Желязко Видев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Въгленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. П. К. Яворов. Личност и поет
Минко Николов. Социалност, бит и трагични развръзки у Страшимиров
Георги  Марков. Гео Милев през периода „Везни”
Борис Делчев. Един поет се ражда. Лириката на Веселин Ханчев

След V международен конгрес на славистите, София, 17-23.ІХ.1963 г.
Христо Йорданов. Световен форум на учените-слависти

Из литературния живот в чужбина
Мануел Диас Мартинес. Изгледи на съвременната кубинска литература
Юрий Борев. Критика на екзистенциалистката концепция за личността
Николай Дончев. Поетът Джузепе Унгарети

Научни съобщения и документи
Желязко Видев. Из първите стъпки на социалистическата литература у нас
Михаил Въгленов. Едно стихотворение на П. Р. Славейков в Ботевия вестник “Знаме”

Преглед
Христо Йорданов. „Народнически илюзии и художествена правда”
Дочо Леков. Книга за родолюбието на двама български възрожденци
Иван Ковачев. Изкуството и източникът на красотата