Issue 4, 1963


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Свинтила
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Аргирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Статков
info@litmis.eu
Институт за литература
Недялко Драганов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Нашата работа – на равнището на новите изисквания

Георги Димов. Септемврийското въстание – преломен момент и за българската литература

Пети международен славистичен конгрес, София 1963 г.
Иван Цветков. Максим Горки сред свои и чужди
Емил Георгиев. Приносът на славянските литератури в развитието на световната литература
Леонид Ерихонов. Жинзифов в русия печат

Иванка Бояджиева. Характеристиката на героя в някои съвременни пиеси
Димитър Статков. Художественият превод като самостойна област на литературното творчество
Недялко Драганов. Георги Димитров и някои въпроси на българската литература

Из литературния живот в чужбина
Мария Аргирова. Тенденции в младата литература на ГДР

Научни съобщения и документи
Желю Авджиев. Пътеписите на Антон Страшимиров
Елка Константинова. Писма на Гео Милев до Николай Лилиев

Преглед
Владимир Свинтила. Бележки по един сборник
Любен Георгиев. Атакуване на предразсъдъка
Иван Славов. Теоретическо обобщение на марксическото естетическо наследство

Хроника
* * * Задачите на Института за литература при БАН в светлината на речта на другаря Тодор Живков