Issue 6, 1962


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Горанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Ковачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Франтишек Бурианек
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Славов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Дивизиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Вълов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ракоши Габор
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганчо Савов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Людмил Стоянов. Творческият автопортрет на писателя
Соня Баева. Една страница от живота на Петко Р. Славейков
Франтишек Бурианек (Прага). Проблеми на съвременната чешка литература
Атанас Славов. За въвличане на частните методи на сравнение и класификация при художествения анализ

200-годишнината на „История славеноболгарская”
Боньо Ст. Ангелов. Българската литература по времето на Паисий
Иван Дивизиев. Пак за родното място на Паисий

Из чуждия периодичен печат
Лиляна Минкова. Пражката реч на Луи Арагон
* * * Жан Пол Сартр за съветската литература
* * * Евгений Евтушенко за съветската поезия

Материали, документи и спомени
Трифон Вълов. Неизвестни писма на Антон Страшимиров до Найчо Цанов
Георги Георгиев. Принос към биографията на Антон Сташимиров
Ракоши Габор (Будапеща). Българската литература в Унгария (1841 – 1945)

Преглед
Иван Ковачев. За изкуството и красотата
Ганчо Савов. Нушич и нашето време
Кръстьо Горанов. Пръв марксически труд върху естетическите възгледи на Дидро

Отзиви, реплики, кометарии...
Кръстьо Генов. Наистина е нужна осведоменост и обективност

Наши гости
Петър Динеков. Проф. Андрей Мазон в България
Христо Йорданов. Среща с проф. Д. Ф. Марков

Хроника
Дочо Леков. Из съветските книгохранилища и архивни фондове
Илия Конев. Бележки по някои въпроси на българо-сръбските литературни връзки в миналото
Ванда Смоховска-Петрова. Нови документи за Българското възраждане (Из полските архиви)