Issue 5, 1962


Литературна мисъл
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Григор Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Пондев
info@litmis.eu
Институт за литература
Руска Гандева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Конгрес на великите перспективи

Стоян Каролев. Поетическа идея и поетическо изображение
Борис Делчев. Възмъжаването на твореца
Петър Пондев. Книга за народната съдба

200-годишнината на „История славеноболгарская”
Емил Георгиев. Паисий Хилендарски и идеологическите и литературни течения на неговата епоха

Из чуждестранните литератури
Георги Вълчев. Когато оракулите напуснат храма

Преглед
Иван Цветков. Наука или наукоподобие?
Григор Марков. Книга за кризата в модерния западен роман

Отзиви, реплиики, кометарии...
Елка Константинова. Без полза
Л. Г. [Любен Георгиев]. Не е ли рано?

Хроника
Руска Гандева. Шеста международна конференция за класически проучвания в Пловдив. Проблеми на античната литература