Issue 4, 1962


Литературна мисъл
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Недялков
info@litmis.eu
Институт за литература
Виталий Озеров
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Мартинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Молхова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Ковачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Григор Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ели Велинова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Виталий Озеров. На нов етап
Боян Ничев. Емилиян Станев
Желю Авджиев. Художник на народния бит (Т. Г. Влайков)
Васил Попов. Федерико Гарсия Лорка

80 години от рождението на Боян Пенев
* * * Из кореспонденцията на Боян Пенев до Дора Габе

Разговори за литературната критика в Полша
Ванда Смоховска-Петрова. Ватман или най-нервният пътник?

Материали, документи и спомени
Христо Недялков. Едно непубликувано писмо на Лора Каравелова
Иван Мартинов. В лапите на дракона (За цензурата на 9. IX. 1944.)
Жана Молхова. Под маската на научност [Ch. A. Manning. And R. Small-Stovki. History of Modern Bulgarian Literatur, N. Y. Bookman Associates, 1960.]

Преглед
Пантелей Зарев. Мъртво вълнение от Ивайло Петров
Любомир Георгиев. За старото в един нов учебник
Иван Ковачев. За същността на естетическите категории (Эстетические категории от Юрий Б Борев)

Отзиви, реплики, коментарии...
В. Б. [Ваня Бояджиева]. Шегата на цифрите
Григор Марков. Да пестим площта на списанията. За принципите, по които се подбира и печата белетристиката в наши литературни списания
Л. Г. [Любен Георгиев]. За по-голяма обективност на научната информация

Хроника
Соня Баева. Подготовка на събраните съчинения на П. Р. Славейков
Ели Велинова. Ръкописният отдел при Института за литература