Issue 3, 1962


Литературна мисъл
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Свиленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Ангел Тодоров. Герои и патос
Минко Николов. Романите на Антон Сташимиров
Искра Панова. Бележки върху стила на Вазов, Елин Пелин и Йовков. Ч. 2. „Душата” на събитието
Исак Паси. Към определението на трагичното

100 години от рождението на Иван Д. Шишманов
Георги Димов. Иван Д. Шишманов и българските писатели

Научни съобщения и документи
Дженю Василев. Портрет на човека и поета Кирил Христов

Преглед
Борис Делчев. Цената на измамните блаженства
Атанас Свиленов. Надежди в първата книга на критика

Отзиви, реплики, коментарии...
Минко Николов. Извънлитературни спекулации в спора за Яворов. За статията на Ганка Найденова-Стоилова „В сърцето на народа” (Език и литература, 1962, № 1)
Любен Георгиев. Трябва да се възрази