Issue 2, 1962


Литературна мисъл
Богомил Нонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Леонид Ерихонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Драгомир Асенов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Драгомир Асенов. За някои проблеми на българския роман през 1961 г.
Богомил Нонев. Съвременна проза: пътища и проблеми. Размисли и критични бележки
Людмил Стоянов. Революционната поезия на трийсетте години
Искра Панова. Бележки върху стила на Вазов, Елин Пелин и Йовков. Ч. І. Строеж и сюжет – събитие и композиция

Въпроси на обучението по литература
Любомир Георгиев. За литературния анализ в училище

Научни съобщения и документи.
Леонид Ерихонов. Към въпроса за българското просветителство
Боню Ст. Ангелов. Към въпроса за родното място на Паисий

Преглед
Борис Делчев. Критика без досада. ("За предмета и метода на естетическата наука" от Кръстьо Горанов)