Issue 1, 1962


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Нонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Пред нови перспективи.

Богомил Нонев. Кръгозори на критиката
Ефрем Каранфилов. Дон Кихот и присмехулниците
Иван Цветков. Първите пиеси на Максим Горки в оценката на българската критика

По въпросите на текстологията
Милена Цанева. Въпроси около литературно-публицистичното наследство на Иван Вазов

По въпросите на реализма в българската литература
Дочо Леков. Български възрожденски писатели и книжовници за реалистичния характер на литературата

V Международен конгрес на славистите – София, 17-23.ІХ.1963 г.
* * * Въпроси на научната анкета

Преглед
Иванка Бояджиева. Драматична тема и герои
Минко Николов. Две нови книги за Брехт
Лиляна Минкова. Бележки върху украинското списание „Радяньске литературознавство”

Хроника
* * * Годишно-отчетно събрание на Института за литература при БАН