Issue 1, 1961


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кръстьо Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветан Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Историческата мисия на писателя комунист

Атанас Натев. Фабулна и „безфабулна” драматургия
Кръстьо Генов. Въпросът за художествения метод на Димитър Полянов
Иванка Бояджиева. За конфликта и композицията в пиесите на Камен Зидаров и Орлин Василев
Цветан Стоянов. Някои явления в най-новия английски роман

Международни научни срещи
Емил Георгиев. Международна конференция по въпросите на поетиката

Преглед
Здравко Петров. Поети от едно поколение
Любен Георгиев. Романът на Яворов

* * * Проблематика и тематика на V народен славистичен конгрес [София, 17- 23. IX. 1963 г.].
Хр. Д. [Христо Дудевски]. Списание Вопросы литературы, № 1, 1961
* * * Бележки на редакцията (По повод писмо на Пеньо Русев относно статията на Манон Драгостинова)