Issue 6, 1959


Литературна мисъл
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Лилиев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

50 години от рождението на Н. Й. Вапцаров
Боян Ничев. Идеен свят и художествен стил в поезията на Вапцаров
Иван Цветков. Вапцаров и Горки

Любомир Тенев. Героичното - основен мотив в съвременната ни драматургия
Георги Димов. Силата на жизнената правда
Емил Георгиев. Софроний Врачански в развитието на Българското възраждане и на новата българска литература

100 години от рождението на А. П. Чехов
Николай Лилиев. Антон Павлович Чехов като драматург

Научни съобщения, документи и спомени
Васил Колевски. „Литературен критик” и съветската литература

Преглед
Любен Георгиев. Трима съперници
Никола Николов. За книгата „Съдържание и форма в изкуството” от Кръстьо Горанов