Issue 5, 1959


Литературна мисъл
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслава Бехиньова
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Свобода Бъчварова
info@litmis.eu
Институт за литература
Деян Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Дмитрий Ф. Марков (Москва) За принципа на историзма при изучаването на началния период на българската социалистическа литература
Искра Панова. Около проблема за стиловия анализ
Свобода Бъчварова. Творчески завоевания и типични слабости на съвременната на драматургия
Георги М. Марков. Реализмът на Димчо Дебелянов

По въпросите на реализма
Тодор Павлов. Към въпроса за реализма и романтизма

По страниците на литературния печат в чужбина
Деян Павлов. Защита – самообвинение

Преглед
Боню Ст. Ангелов. Някои въпроси из историята на старите славянски литератури
Венцеслава Бехиньова (Прага) Българската литература в чешката славистика (1954 - 1958)
Александър Вълчев, Петко Димитров. Псевдонимите на Елин Пелин