Issue 2, 1959


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Младен Исаев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Пондев
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Гуляшки
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Каралийчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ерхард Йон
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

За пълнокръвна съвременна литература
Ангел Каралийчев. По-близо до народа
Младен Исаев. Социалистическият хуманизъм – наше вдъхновение
Андрей Гуляшки. За съвременната тема

Минко Николов. Пътища и безпътица на модерния роман
Петър Пондев. Елин Пелин
Георги Димов. Захари Стоянов. Литературни позиции и художествен метод

По въпросите на реализма
Ерхард Йон (Лайпциг). Понятието реализъм в кореспонденцията между Гьоте и Шилер

Материали, документи и спомени
Цвета Унджиева, Дочо Леков. Архивното наследство на Любен Каравелов

Преглед
Христо Йорданов. Творческото безпокойство на литературния критик
Величко Вълчев. Една несполучлива постановка. „Към пропаст” от Иван Вазов на сцената на Народния театър
Петър Динеков. Човекът в литературата на стара Русия
Атанас Натев. Възлови проблеми на естетиката