Issue 1, 1958


Литературна мисъл
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Руж
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Младен Исаев
info@litmis.eu
Институт за литература
Яко Молхов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Въгленов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганка Найденова-Стоилова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
П. Корнилов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Тодор Павлов. Към въпроса за социалните и гносеологическите корени на съвременната реакционна идеалистическа естетика
Пантелей Зарев. Стил и художественост [Продължение]
Ганка Найденова-Стоилова. За някои черти от образа на Яворов в светлината на нашата съвременност
Александър Ничев. Към характеристиката на Бай Ганьо
Стоян Каролев. Бележки за стила на Димитър Талев

Материали, документи и спомени
Христо Дудевски. Непубликувано писмо на Алеко Константинов
Александър Ничев. Кой е „докторът” от „До Чикаго и назад”?
Димитър Стефанов. Спомени за Антон Страшимиров
Михаил Въгленов. Неиздадено писмо на Антон Страшимиров

Годишнини
Младен Исаев. Людмил Стоянов
Христо Дудевски. Ламар

Из българската литература
Борис Делчев. Иносказателност и правда
Иван Руж. Литературният кръжец „Христо Смирненски”

Литературознанието в чужбина
Георги Димов. Нов принос на българистиката в Италия
Яко Молхов. По въпросите на съдържанието и формата в изкуството
Атанас Натев. Между спорното и безспорното

Кратки отзиви
П. Корнилов. „Слово о полку Игореве” на български език