Issue 6, 1957


Литературна мисъл
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Натев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. В. Воробьов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Гуляшки
info@litmis.eu
Институт за литература
Тома Ст. Томов
info@litmis.eu
Институт за литература

* * * За правилна насока в литературата!

Тодор Павлов За патоса и критическия дух на ленинската епоха

Петър Динеков Фолклорът и историята на българската литература

Стойко Божков За някои моменти от живота и творчеството на Г. П. Стаматов

Милена Цанева Иван Вазов и културният живот в Източна Румелия

Творческа анкета

Андрей Гуляшки За жанровото разнообразие в белетристиката и няколко думи за себе си

Материали и документи

Л. В. Воробьов „Виенският” кореспондент на в. „Голос” (1867 – 1868)

Стойко Божков Непубликувани мисли и бележки от Г. П. Стаматов

Георги Цанев Иван Вазов под удара на руската царска цензура

Преглед

Стоян Каролев Герои и конфликти

Елена Димитрова Начало, което радва

Атанас Натев „Вопросы литературы” – едно очаквано списание

Илия Конев Един неразрешен въпрос

Тома Ст. Томов Международен Голдониев конгрес във Венеция