Issue 5, 1957


Литературна мисъл
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Велчо Велчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Унджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стойко Божков
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмил Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Божилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Гуляшки
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Лилиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Цонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петко Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Велчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Надка Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Надежда Измирлиева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Людмил Стоянов. Нова епоха
Христо Радевски. Диханието на Октомври
Георги Цанев. Октомврийската революция и българската литература
Божидар Божилов. Ехото на Октомври в българската поезия
Христо Дудевски. Октомврийската революция и съветската литература по страниците на трудовия печат от 20-те години

Творческа анкета
Андрей Гуляшки. Мироглед, метод, стил, жанрово разнообразие

Материали и документи
Йордан Цонев. Българските преводи на романите на Николай Островски, излезли в Съветска Украйна
Петко Атанасов. Из историята на българо-украинските литературни отношения
Елена Велчева, Велчо Велчев. Страници из живота на П. Ю. Тодоров
Надка Попова. Непубликувани писма на Йордан Йовков

Преглед
Николай Лилиев. Впечатления от един конкурс
Стойко Божков. Антология на българската поезия на руски език
Величко Вълчев. Класикът на българската литература в нов руски превод
Цвета Унджиева, Надежда Измирлиева. За изданието на сборника „Червен смях”